Nie chcę, abyś utonął w dziesiątkach paragrafów i sformułowań prawnych...

Dlatrgo regulamin Lovemyweb LTD jest przejrzysty, a jego przyswojenie zajmie Ci mniej niż 6 minut i 27 sekund.

I. Warunki ogólne

Treść znajdująca się w tym dokumencie reguluje stosunki pomiędzy Tobą, czyli Klientem, a mną, zwanym dalej Sprzedawcą.

Zanim złożysz zamówienie, przeczytaj cały regulamin.

Zakup na mojej stronie jest równoznaczny ze znajomością tych zasad.

Zmiany w regulaminie, który jest jednocześnie Ogólnymi Warunkami naszej umowy, wymagają formy pisemnej, którą nazywamy aneksem.

W tym aneksie, oprócz nowych zasad, musi znaleźć się Twój podpis i mój podpis. Inaczej aneks jest nieważny.

Dane rejestracyjne firmy to:
LOVEMYWEB LTD, 272 Bath Street, G2 4JR, Glasgow.

Adres korespondencyjny to:
Michał Czerlikowski, 1F1 25 Bryson Road, EH11 1ED Edinburgh.

Sprzedaż prowadzę za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.lovemyweb.net.

II. Oferta

Jako mój klient możesz skorzystać z każdej usługi jaką oferuję w ramach strony internetowej Lovemyweb.net

III. Proces składania i realizacji zamówienia

Żeby zamówić stronę, nie musisz nigdzie iść. Robisz to za pośrednictwem lovemyweb.net, na trzy możliwe sposoby:
Powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby przekazać mi właściwe dane.

Jeśli wyślesz informacje zawierające błędy, realizacja zamówienia może się znacznie opóźnić.

Jako klient składający zamówienie, dostarczasz mi zdjęcia oraz teksty lub inne ustalone wcześniej materiały, które mają znaleźć się na Twojej nowej stronie internetowej chyba, że nasza umowa stanowi inaczej.

Zlecając mi wykonanie strony internetowej wyrażasz zgodę, abyśmy umieścili Twoje logo, link do strony oraz nazwę firmy na mojej stronie internetowej i w broszurach reklamowych, udzielając mi tym samym referencji.

Strona, którą dla Ciebie wykonam jest Twoją własnością.

Posiadasz wszystkie prawa do niej i ponosisz pełną i wyłączną  odpowiedzialność za publikowane na niej treści.
Realizację Twojego zamówienia rozpoczynam w chwili, gdy otrzymam umówiony zadatek.

IV. Płatność

Jako sprzedawca wymagam zapłaty za usługę z góry za każdy etap prac jak stanowi nasz umowa, kwota zadatku zostaje przez Ciebie wpłacona w momencie złożenia zamówienia.

‍Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami do zapłaty i wyrażone są w funtach brytyjskich.

V. Wypowiedzenie umowy

Aby nasza umowa została wypowiedziana, zarówno ja, jak i Ty, musimy zachować formę pisemną.

Jeśli któraś ze stron nie dopełni swoich obowiązków wskazanych w umowie, druga strona ma obowiązek wysłać do niej listem poleconym pismo upominające.

Brak reakcji w ciągu 30 dni od wezwania do realizacji zobowiązania powoduje automatyczne rozwiązanie umowy.

‍Potwierdzeniem zawarcia umowy między nami jest wpłacenie zadatku o kwocie ustalonej wspólnie podczas negocjacji.

Cześć!

Nazywam się Michał Czerlikowski, od 2006 roku pomogłem już ponad setce firm w UK. Więcej dowiesz się tutaj.

Korzyści płynące ze współpracy sprawdzisz w portfolio, jak klienci oceniają moją pomoc dowiesz się na Facebook i Google.